Regulation

Quy định về tiền điện tử là một thuật ngữ bao trùm cho mạng lưới luật, quy chế và thực tiễn pháp lý xung quanh ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain. Kể từ sách trắng năm 2008 của Bitcoin, tình trạng pháp lý của các ngành công nghiệp này đã trở thành chủ đề của rất nhiều cuộc thảo luận. Các nhà lập pháp và cơ quan quản lý đã phải đối phó với một loạt các mối quan tâm hoàn toàn mới. Một số chính phủ đã phản ứng một cách thù địch, coi tiền điện tử là mối đe dọa đối với việc kiểm soát tiền tệ. Những người khác đã chấp nhận ngành công nghiệp này vì khả năng liên kết các nền kinh tế ở xa và tạo điều kiện cho các giao dịch không đáng tin cậy trên toàn cầu. Nhưng hầu hết thế giới vẫn đang tìm ra cách chính xác để lập pháp, điều chỉnh và truy tố bộ luật xoay quanh một ngành công nghiệp non trẻ như vậy.

Tin mới nhất