Coin12

Tin Tức Ethereum

Ethereum ra mắt vào mùa hè năm 2015 với mục đích mở rộng các trường hợp sử dụng của blockchain và tiền điện tử để bao gồm tất cả các cách ứng dụng phi tập trung ngoài phạm vi ban đầu của Bitcoin, từ các dịch vụ tài chính không được phép và huy động vốn từ cộng đồng đến các cơ cấu tổ chức mới.Ethereum được hình dung như một “máy tính toàn cầu” cho phép các nhà phát triển xuất bản và thực thi các ứng dụng được cung cấp bởi các hợp đồng thông minh - các tập lệnh có thể lập trình được để tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tài sản kỹ thuật số.Tiền điện tử gốc của Ethereum, Ether (ETH), không chỉ cung cấp một cấu trúc khuyến khích tương tự như Bitcoin (BTC) trong việc bảo mật và duy trì mạng mà còn được sử dụng làm “khí” để chạy các giao dịch thông qua các hợp đồng thông minh. Chức năng này hoạt động như một biện pháp bảo mật để bảo vệ mạng khỏi mã không hiệu quả và các cuộc tấn công của các tác nhân độc hại.Tại Cointelegraph, chúng tôi đang ghi lại tiến trình của không gian Ethereum. Nó sẽ trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu cho một Internet cởi mở hơn, tự do hơn? Hay nó sẽ bị vượt qua bởi các nền tảng hợp đồng thông minh (hoặc truyền thống) khác đang tranh giành tâm trí và thị phần?

Trang 1 của 184 1 2 184