Web3

Web3 còn được gọi là Web phi tập trung, là một khái niệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Nó đề cập đến một sự phát triển tiếp theo của Internet, trong đó sự tập trung và kiểm soát dữ liệu của các nền tảng trực tuyến được phân phối và quyền lực được chia sẻ giữa các người dùng.Web3 đặt trọng tâm vào sự phân quyền, bảo mật và tiếp cận rộng rãi. Nó sử dụng các công nghệ mới như chuỗi khối (blockchain) và hợp đồng thông minh (smart contracts) để tạo ra các ứng dụng phi tập trung và đảm bảo tính minh bạch, độ tin cậy và độ an toàn trong việc trao đổi dữ liệu và giao dịch trực tuyến.Web3 mang đến tiềm năng thay đổi toàn diện cách chúng ta tương tác với Internet và các dịch vụ trực tuyến. Nó cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát và sở hữu dữ liệu cá nhân của mình, đồng thời tạo ra môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch hơn.

No Content Available