Coin12
Pullix

Tin Tức Blockchain

Blockchains là cơ sở hạ tầng quan trọng cơ bản của tiền điện tử. Đặc điểm chung của các sổ cái phân tán này là cập nhật tuần tự bản ghi giao dịch an toàn bằng mật mã, có thể xác minh giữa một mạng lưới các đối tác ngang hàng, tất cả đều hoạt động theo một bộ quy tắc nhất định được thực thi thông qua chính phần mềm. Hồ sơ này được sở hữu và điều hành chung bởi bất kỳ ai ở bất kỳ đâu.

Trong khi nghiên cứu về công nghệ sổ cái chia sẻ đã có từ nhiều thập kỷ trước, sự xuất hiện của chuỗi khối Bitcoin đã giới thiệu công nghệ sổ cái phân tán đầu tiên được phân cấp triệt để và chống lại sự kiểm duyệt, thu giữ và thông đồng.Công nghệ chuỗi khối, trong các biểu hiện khác nhau của nó bao gồm chuỗi khối Ethereum và các khối khác, cuối cùng là một hệ thống đồng thuận toàn cầu - nghĩa là nó cho phép mọi người điều phối và hợp tác xung quanh một nguồn thông tin trung lập mà không cần tin tưởng lẫn nhau hoặc một quản trị viên trung tâm. Các trường hợp sử dụng rất đa dạng, từ tài chính và kinh doanh năng lượng đến quản lý chuỗi cung ứng.Tại Cointelegraph, chúng tôi đang ghi chép lại ngành công nghiệp blockchain đang phát triển. Nó mang tính cách mạng hay cường điệu? Hoặc cả hai? Nó sẽ trở thành giải pháp để đảm bảo niềm tin vào tài chính và thương mại toàn cầu? Tỷ lệ giao dịch blockchain trong những năm tới sẽ như thế nào?

Trang 1 của 128 1 2 128