Coin12

GameFi

GameFi – một từ kết hợp bởi Game và DeFi (Decentralized Finance), là một lĩnh vực tài chính được game hóa, nơi người dùng có thể kiếm lợi nhuận bằng cách chơi game. Một phần là “chơi game”, nhưng về cốt lõi thì “tài chính” mới là thứ quan trọng nhất đối với người sử dụng.

Trang 1 của 12 1 2 12