Tin Tức Litecoin

Tiền điện tử Litecoin là một nhánh của cơ sở mã Bitcoin được định vị là “bạc đối với vàng của Bitcoin”. Nó được tạo ra bởi cựu kỹ sư của Google và Coinbase, Charlie Lee vào năm 2011.Mặc dù tương tự như Bitcoin về mặt công nghệ và chính sách tiền tệ, thậm chí có tính năng giảm một nửa định kỳ trong lịch trình cung cấp của mình, Litecoin có một số thay đổi cốt lõi như thời gian khối dài hơn bốn lần và giới hạn nguồn cung lớn gấp bốn lần so với BTC .Một khác biệt kỹ thuật chính mà Litecoin có với Bitcoin là thuật toán khai thác của nó, Scrypt, giúp người dùng dễ dàng tạo các hàm băm bằng phần cứng thông dụng và tham gia vào quá trình khai thác.Vào tháng 6 năm 2017, Charle Lee rời vị trí của mình tại Coinbase để cam kết sử dụng Litecoin toàn thời gian và hiện là người đứng đầu Litecoin Foundation, tổ chức quản lý và tài trợ cho sự phát triển hệ sinh thái Litecoin.